Opbygning af distributionskanal

Server

Også kaldt origin server. Kan f.eks. være Apache, Nginx, Litespeed. 

Reverseproxy

F.eks. Nginx, Varnish, CloudFlare

Internet

Proxy

Brugere